KAJ POČNEMO

Projekt FLIP-IDEAL podpira izobraževalce odraslih, da uporabljajo metodo obrnjenega učenja.

Oglejte si uvodni video in ugotovite, kaj so povedali partnerji v projektu!

 

VIRI NA TEMO OBRNJENEGA UČENJA

TEORIJA O OBRNJENEM UČENJU

Download this resource here (pdf), and read a blog post of its creation process here!

Teoretični okvir predstavlja pedagoški vidik obrnjenega učenja, vsebuje obstoječe raziskave in teorije obrnjenega učenja z ozirom na izobraževalni kontekst in okvir, pri tem pa se osredotoča na poučevanje odraslih s slabšimi digitalnimi spretnostmi. Rezultat predstavlja teoretični okvir projekta FLIP IDEAL in nudi razumevanje ter vpogled v učinek, ki ga ima metoda obrnjenega učenja na učence/študente.

 

Prvi rezultat projekta je nastal spomladi 2019.

Get connected.png

SPLETNI TEČAJ O OBRNJENEM UČENJU

Spletni tečaj za izobraževalce odraslih bo nudil praktičen pogled na to, kako izvajati obrnjeno učilnico z učenci na začetni ravni. Spletni tečaj bo temeljil na izkušnjah izobraževalcev odraslih in študijah primerov izvedb obrnjene učilnice, ter na glavnih vsebinah iz teoretičnega konteksta. Video posnetki, ki bodo vključeni v tečaj, bodo nudili teoretični in praktični prikaz, kako izvajati obrnjeno učilnico z odraslimi udeleženci programa.

 

Spletni tečaj naj bi bil na voljo do začetka leta 2020.

 

Aktivno se bo širil prek platforme rezultatov projekta Erasmus +, platforme EPALE in nacionalnih komunikacijskih kanalov vsake partnerske organizacije. Tečaj bo na voljo v petih jezikih projektnih partnerjev.

SMERNICE O OBRNJENEM UČENJU

Cilj tega dokumenta je podpirati izobraževalce pri ustvarjanju kakovostnih vsebin za obrnjeno učenje v izobraževanju odraslih. Smernice bodo izobraževalcem, ki poučujejo odrasle začetnike, omogočile celovit pogled na to, kaj bi lahko pomenila obrnjena učilnica in kaj morajo upoštevati, ko začnejo z obrnjenim učenjem.  

 

Pričakuje se, da bodo smernice dokončno oblikovane spomladi 2020.

OPEN BADGES V OBRNJENEM UČENJU

Open Badges ali odprte značke so sredstvo za prepoznavanje dosežkov in truda, povezanih s posebnimi znanji ali spretnostmi. Cilj projekta FLIP-IDEAL je ustvariti in preizkusiti inovativen sistem odprtih značk, in s tem:   1) oceniti in akreditirati spretnosti v okviru tega projekta in usposabljanja za izobraževalce;   2) razviti pilotni model, ki ga je mogoče razširiti tudi na druga znanja in potencialno prenesti na študente;   3) Preveriti nekodificirana znanja in veščine ter njihovo uporabo v formalnem in neformalnem učnem kontekstu.

 

Pričakuje se, da bo ta rezultat končan poleti 2020.

 
 

KDO SMO

Partners from six European countries

Read more about our previous project IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy (2013-2015)

CVO Antwerpen

BELGIUM

CVO Antwerpen is an Adult Education Centre with several campuses in and around the City of Antwerp in the Flemish region of Belgium. It is one of the largest centres for adult education certified and funded by the Flemish Government.

 

CVO Antwerpen offers daytime and evening courses clustered around Dutch as a second language, second chance education, higher vocational education, languages, business management, maritime training, welding and cooking.

www.cvoantwerpen.be

 

KONTAKTIRAJ NAS

Sporočite nam, če imate vprašanja ali če se želite prijaviti na glasilo o projektu.

 
OBJAVE NA BLOGU
Obrnjeno učenje v izobraževanju odraslih

 Projekt strateškega partnerstva Erasmus+ KA2 v izobraževanju odraslih (2018-2020)

NEW: All project outputs are now available!  See below "Resources".

©2018 by FLIP-IDEAL, Erasmus+ KA2 strategic partnership project in adult education (2018-2020). This project has been funded with support from the European Commission Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for the contents of the website.